Privacybeleid

WETGEVING

• Richtlijn 2002/58/EG - betreffende "de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het gebied van elektronische communicatie”.

• Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (“General Data Protection Regulation”).

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De verwerking verbonden aan de webdiensten van deze website heeft plaats bij bovengenoemde vestiging van Pastificio Rana S.p.A. en wordt uitsluitend gedaan door technisch personeel van het kantoor belast met de verwerking ervan, of door eventuele andere technici belast met de incidentele verrichting van onderhoudswerkzaamheden.

SOORTEN GEGEVENS VERWERKT

Navigatiegegevens

De informatiesystemen en de softwareprocedures voor het functioneren van deze website verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
Deze informatie wordt niet verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde belanghebbenden, maar zou vanwege de aard ervan, door uitwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, mogelijke identificatie van gebruikers toe kunnen staan.
Onder deze categorie van gegevens vallen IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door de gebruikers die zich verbinden met de site, URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, tijdstip van het verzoek, de methode gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de numerieke code die de status van antwoord van de server aangeeft (succesvol, error, etc ..) en andere parameters betreffende het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na uitwerking verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt ter vaststelling van verantwoordelijkheid in geval van hypothetische computercriminialiteit ten nadele van de site: met uitzondering van deze mogelijkheid, blijven de gegevens over de webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard.

Gegevens die vrijwillig worden verstrekt door de gebruiker

De optionele, expliciete en vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker door middel van het registratieformulier aanwezig op deze site, leidt tot de daaropvolgende verzameling van de gegevens verstrekt door de verzender, die nodig zijn voor het leveren van de gevraagde dienst. Specifieke samenvattende informatie wordt vermeld of getoond op de pagina's van de site die zijn opgesteld voor specifieke diensten op verzoek.

Geanonimiseerde gegevens en geaggregeerde gegevens
Anonimisering is het proces waarbij persoonlijke gegevens worden omgezet in geanonimiseerde gegevens zodat u of een persoon niet wordt geïdentificeerd en u of een persoon niet kan worden geïdentificeerd door de combinatie met andere gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar ze worden niet beschouwd als persoonlijke gegevens voor de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen.

 

COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u het ermee eens bent, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.  We gebruiken verkeerslog cookies om vast te stellen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over paginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Google Analytics
Deze site maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Informatie over uw gebruik van deze site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS, en Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik, maar zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics, gaat u naar: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Om u uit te schrijven van Google Analytics, gaat u naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

In onderstaande tabel zijn de cookies die momenteel aanwezig zijn in de website in detail vermeld:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nom cookies
            (es: _umtz; phpsessid, etc.)
Type de cookie Objectif
AWSALB Technical  Technical cookie from the system architecture
_ga Google Analytics  Google Analytics uses this cookie in relation to the activities of the user
_gat Google Analytics Google Analytics uses this cookie to establish a session.
__gid Google Analytics Used to check the duration of connection with the Website
cb-enabled Navigation It remembers if users accept cookies

Naast de hierboven getoonde cookies maakt deze website gebruik van cookies die strikt functioneel zijn voor de website en andere sessiecookies (cookies die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten). Het gebruik ervan is strikt beperkt.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links of referenties bevatten voor toegang tot andere websites, zoals bijvoorbeeld social networks zoals Facebook, Instagram, YouTube. Door te klikken op desbetreffende links kan je bijvoorbeeld de inhoud van een pagina delen. Wij maken je erop attent dat de Verantwoordelijke voor de verwerking de cookies of de andere controletechnologieën van dergelijke websites niet beheert en derhalve is dit Beleid daar ook niet van op toepassing

HOW TO CONTROL AND MANAGE COOKIES

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw webbrowser instellen om deze te beperken of te blokkeren. Met alle moderne browsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen, meestal in het menu 'opties' of 'voorkeuren' van uw browser.
Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle interactieve functies van onze website gebruiken.
Waar kunt u cookies in uw browser in- of uitschakelen?
Deze informatie kan variëren afhankelijk van browser-updates.
 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari (iPhone, iPad, iPod touch): https://support.apple.com/it-it/HT201265 

LINKS TO OTHER WEBSITES
Maar, zodra u deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

CONTROLLING YOUR PERSONAL INFORMATION
U kunt ervoor kiezen het verzamelen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. Als u er bijvoorbeeld eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar privacy@rana.it
We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of leasen aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden toe te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, als u ons meedeelt dat u dit wenst.
 

 

FACULTATIEF VERZENDEN GEGEVENS

De persoonsgegevens worden, zelfs met behulp van geautomatiseerde instrumenten, verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 
Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Pastificio Rana S.p.A. heeft alle passende veiligheidsmaatregelen gebaseerd op de belangrijkste internationale normen genomen en nam verdere veiligheidsmaatregelen om de risico's met betrekking tot geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te minimaliseren.

VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING EN BEWAARTIJD

De persoonsgegevens worden, ook door middel van geautomatiseerde instrumenten, verwerkt voor de tijd die noodzakelijk is om het doel warvoor ze werden verzameld te bewerkstelligen.
Specifieke veiligheidsmaatregelen zijn in acht genomen om het verlies, illegaal of onjuist gebruik van gegevens en niet geautoriseerde toegang te voorkomen. Pastificio Rana S.p.A heeft de minimum veiligheidsmaatregelen zoals door de wet voorzien genomen en op basis van de belangrijkste internationale standaarden, tevens extra veiligheidsmaatregelen genomen om de risico's verbonden aan geheimhouding, beschikbaarheid en integriteit van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

 

UITWISSELING, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING VAN GEGEVENS

Met betrekking tot de verwerking van voornoemde gegevens, overeenkomstig 15 e.v. van de EU-Verordening 2016/679, herinneren wij u aan het recht op toegang tot uw Persoonlijke Gegevens, het recht op rectificatie (correctie van onjuiste gegevens of integratie), het recht om Persoonsgegevens te wissen die onrechtmatig verwerkt zijn, of in het geval dat een van de redenen vermeld in artikel 17 van de EU-Verordening bestaat. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de hierboven vermelde rechten niet zijn erkend.
Recht op correctie
U kunt uw gegevens waarover wij beschikken bijwerken en wijzigen indien deze onjuist of onvolledig zijn door een e-mail te sturen naar privacy@rana.it.
Recht van toegang, beperking van verwerking en verwijdering
Als u de gegevens die wij over u verwerken wilt zien, de verwerking van uw gegevens wilt beperken of laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen Als u wilt dat deze gegevens worden gewist, in het bijzonder de gegevens die nodig zijn om ons in staat te stellen de producten/diensten aan u te leveren, kunt u geen gebruik meer maken van de dienst. Wij beantwoorden uw vraag binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek. Indien van toepassing lichten wij omstandigheden toe waarin wij niet in staat zijn uw gegevens te wissen, zoals de uitoefening of verdediging van een rechtsvordering en situaties waarin u de verwerking van uw gegevens niet kunt beperken.
Recht van bezwaar
U kunt uw gegevens bewerken of verwijderen uit onze marketing database door te e-mailen, schrijven of ons te bellen met behulp van de contactgegevens hierboven, onder vermelding van uw naam, het e-mail- of een ander adres / telefoonnummer dat u gebruikt heeft om u bij ons te registreren en, indien u verwijst naar een webregistratie, uw gebruikersnaam in de e-mail. Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om marketingberichten via e-mail te ontvangen, vindt u bovendien normaal gesproken een afmeldlink onderaan de marketingberichten die u ontvangt, die u kunt gebruiken om ons te vertellen dat u niet langer marketingcommunicatie van die bron wenst te ontvangen. 

BEWARING
Pastificio Rana S.p.A. bewaart uw gegevens zolang u gebruik blijft maken van de dienst, voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt. Wanneer u uw lidmaatschap van de dienst beëindigt, bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en vorderingen te verdedigen, evenals, voor elk bijkomend doel op basis van de keuzes die u hebt gemaakt, zoals het ontvangen van marketingcommunicatie waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.
 

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

De wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens voorziet expliciet een aantal rechten aan de partijen om wiens gegevens het gaat (zgn. belanghebbende). In het bijzonder, overeenkomstig art. 7 van D.Lgs. 196/2003 en van artikel 15 van de Verordening (EU) 679/2016, heeft iedere belanghebbende het recht om te weten of er gegevens over hem/haar bestaan, op het verkrijgen van informatie omtrent de herkomst en het doel en wijze waarop deze gegevens worden verwerkt, bijgewerkt, gecorrigeerd, geïntegreerd alsook op de verwijdering ervan die verwerkt werden in strijd met de wet of in geval van het bestaan van een van de redenen genoemd in artikel 17 van Verordening (EU)2016/679.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID
 

Pastificio Rana S.p.A. controleert regelmatig het privacy- en veiligheidsbeleid en, indien nodig, wordt deze bijgewerkt op basis van wetswijzigingen, organisatorische verandering of die vereist zijn op basis van technologische ontwikkelingen. Indien het beleid gewijzigd wordt, zal de nieuwe versie op deze pagina van de website gepubliceerd worden.

VRAGEN, KLACHTEN, VOORSTELLEN EN UITOEFENING VAN RECHTEN

Een ieder die meer informatie wenst te ontvangen, om eigen voorstellen of klachten of bezwaren in te dienen die betrekking hebben op het privacybeleid, op de wijze waarop ons Bedrijf de persoonsgegevens verwerkt, of om de eigen rechten uit te oefenen zoals volgens de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan schriftelijk contact opnemen met de Verantwoordelijke voor de verwerking via postadres Pastificio Rana S.p.A. gevestigd aan Via Antonio Pacinotti 25, San Giovanni Lupatoto 37057 (Verona) of door een email te sturen aan privacy@rana.it.