SCHRIJF ONS

Vul dit formulier in. We zullen binnen korte tijd antwoorden. Als u over een specifiek product schrijft, geef dan in het berichtveld aan dat het een melding over onze producten betreft

PERSOONSGEGEVENS
ADRES
Verplicht
BERICHT
PRODUCT
Maximum 5 files.
5 MB limit.
Allowed types: jpg, png, pdf, jpeg.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Verplicht veld

De aangegeven velden zijn verplicht

JURIDISCHE INFORMATIE

Ingevolge Artikel 13 van de EU-Verordening 2016/679, informeren we u dat de u betreffende persoonlijke gegevens, die u aan ons bedrijf heeft meegedeeld, beheerd zullen worden door Pastificio Rana S.p.A - die optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens - om uw informatieaanvragen te beantwoorden. Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig voor de doeleinden waarvoor uw gegevens werden verzameld en vervolgens verwerkt (tenzij anders bepaald door de wet). Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet verplicht, maar indien u de door een asterisk (*) aangeduide gegevens niet verstrekt, zullen we uw aanvraag niet kunnen beantwoorden. We informeren u dat, indien u uw persoonlijke gegevens meedeelt, deze enkel zullen verwerkt worden door hiertoe bevoegd personeel, ingevolge Artikel 29 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ze zullen enkel opgeslagen worden voor bovenvermelde doeleinden (tenzij anders bepaald door de wet). Uw gegevens zullen niet verspreid worden, maar ze kunnen meegedeeld worden aan derden die bevoegd zijn om deze gegevens te verwerken, omdat ze belast zijn met het verrichten of leveren van specifieke diensten die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw verzoek. Wat de verwerking van bovenvermelde gegevens betreft, ingevolge Artikel 15 en volgende van de EU-Verordening 2016/679, herinneren we u eraan dat u het recht heeft toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te rectificeren (zowel het rechtzetten van onjuiste gegevens als het vervolledigen van uw gegevens). U heeft tevens het recht gegevens te verwijderen die onrechtmatig verwerkt zijn of vallen onder een van de redenen die aangeduid zijn in Artikel 17 van de EU-Verordening. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval u vindt dat bovenvermelde rechten niet erkend werden. Om het recht uit te oefenen zoals hierboven uiteengezet neemt u contact op met de Verantwoordelijke voor de verwerking van alle gegevens bij Pastificio Rana S.p.A., Via Antonio Pacinotti, 25 – I -37057 San Giovanni Lupatoto (Italië).